Šibenska udruga mladih i udruga mladih „Mladi u Eu“ u sklopu projekta Klub mladih „ENTER“ koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih u obilježavanju Dana mladih (12.08.) organiziraju okrugli stol na temu „Što želimo za mlade?“.

Cilj ovog događanja je okupiti različite društvene instance koje se bave mladima te same mlade ljude kako bi zajedno raspravili pitanja, potrebe, želje i mogućnostima mladih u gradu Šibeniku.

Namjera nam je osvrnuti se na rezultate provedenog istraživanja o potrebama mladih u Gradu Šibeniku, provest raspravu o dobivenim rezultatima te potaknuti sudionike/ce na iznošenje vlastitih razmišljanja i ideja kojima se može utjecati na adekvatno odgovaranje na potrebe mladih.

Okrugli stol organizirat će se ispred narančaste zgrade u srijedu, 12.08. s početkom u 19.00 sati.

Pozivamo vas da svojim dolaskom doprinesete raspravi i razvoju ideja o načinima kako adekvatno odgovoriti na potrebe mladih.

preuzmi (1)