Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ provodi projekt „Pomozi mi danas za bolje sutra u partnerstvu s udrugom osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ iz Knina.

Sve planirane aktivnosti projekta, obilasci korisnika osobne asistencije i sastanci sa osobnim asistentima provode se redovito uz prijašnju najavu dolaska u dom korisnika/ica te zajedničkim planiranjem i zakazivanjem sastanaka sa osobnim asistentima sukladno njihovim obvezama sa korisnicima te privatnim obvezama.

Sastanci se provode u razgovoru sa osobnim asistentima na kojima se razgovara o poslovima koje provode, načinu na koji provode aktivnosti sa svojim korisnicima osobne asistencije, često se razgovara o odnosu s korisnicima te članovima njihovih obitelji, kodeksu koji mora postojati između asistenta i korisnika te obrnuto, a posebno prema članovima obitelji/ukućanima.

Obilasci korisnika i sastanci sa osobnim asistentima su osmišljeni u svrhu poboljšanja provedbe projekta, uklanjanja nedostataka i/ili rješavanja problema, manjih ili većih. Kroz obilaske korisnika razgovara se sa korisnicima, članovima njihove obitelji te se i gleda rad osobnog asistenta kroz dogovorene aktivnosti i njihov odnos te provođenje kodeksa.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“

Pomozi-mi-danas-za-bolje-sutra-MemorandumPomozi-mi-danas-za-bolje-sutra-Memorandum-2 - NOVO MINISTARSTVO