Ured za udruge objavljuje obavijest o produljenju obustave Poziva do 24. svibnja 2020. do kraja dana.Nastavno na obustavu Poziva UP.04.2.1.08 ”Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika’‘ , Ured za udruge temeljem obavijesti Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (PT2) od 30. travnja 2020. objavljuje obavijest o produljenju obustave do 24. svibnja 2020. godine, do kraja dana.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju produljenja krajnjeg roka za prijavu.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz Poziv koje će pravovremeno biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda i na internetskoj stranici Strukturni fondovi.

IZVOR: https://udruge.gov.hr/