Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu svaki organizator volontiranja dužan je Ministarstvu socijalne politike i mladih, tijelu nadležnom za praćenje provedbe navedenog Zakona i razvoj politike volonterstva, dostaviti godišnje izvješće o volontiranju koje je organizirao u protekloj godini.

            Ministarstvo socijalne politike i mladih je u 2015.godini donijelo novi Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine, br.104/15) te molimo da obratite pozornost na izmjene obrasca izvješća organizatora volontiranja s kojim je usklađena i nova aplikacija za unos podataka o organiziranom volontiranju.

            Pozivamo sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su tijekom 2015. godine bili organizatori volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju putem nove web aplikacije. Izvještajno razdoblje se odnosi na vremensko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

            Organizatori volontiranja koji su i proteklih godina dostavljali izvješća moraju ponoviti postupak registracije , a istima je na e-mail adresu poslana automatska poruka MSPM-a u kojoj se nalaze pristupni podaci (korisničko ime i lozinka) koje je potrebno unijeti u polja na obrascu nakon klika na tipku ˝Registracija novih organizatora˝. Detaljnije informacije o postupku registracije možete pročitati u korisničkim uputama koje se nalaze na početnom ekranu aplikacije.

            Rok za dostavu izvješća je 29. veljače 2016. godine.

Slijedom navedenog, pozivamo organizatore volontiranja u 2015. godini, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju putem nove web aplikacije koju je moguće pronaći na ovdje.

 

images