Veliki postotak mladih nezaposlen je i nedostaju im znanja i vještine potrebne za tržište rada. Iako postoje jasni dokazi da su učinci neformalnog obrazovanja na poboljšanje vještina koje potiču zaposlenje mladih višestruko pozitivni, toj oblasti ne posvećuje se dovoljna pažnja na regionalnog razini.

Vještine neophodne za zapošljavanje možemo definirati kao vještina, znanje i kompetencije koje unaprjeđuju sposobnost radnika da osigura i zadrži posao, da napreduje na poslu i da se snađe kada nastupe promijene, da osigura drugi posao ukoliko to želi ili ukoliko je dobio otkaz i da lakše stupi na tržište rada u nekom drugome životnom periodu.

Nezaposlenost mladih predstavlja sve veći problem u državama Europe. Posebno zabrinjavajuća je visoka stopa mladih koji nisu zaposleni, a nisu ni u sustavu obrazovanja ili obuke. Ti mladi ljudi nemaju pristupa mogućnostima za učenje i nemaju posao ili su neaktivni, što dodatno umanjuje njihove mogućnosti da pronađu posao budući da nemaju prilike da rade na razvoju relevantnih vještina. Također jedan od najvećih problema jest činjenica da znanja i vještine mladih ljudi nisu u skladu s potrebama tržišta rada tj. nedostaje im praktičnih vještina, što je posljedica spore reforme obrazovnog sustava.

Prema različitim znanstvenim istraživanjima i konzultacijama s glavnim dionicima dolazimo do popisa i kompetencija neophodnih za zaposlenje , a to su: vještine komunikacije, timski rad, znanje stranih jezika, osobni razvoj želja za učenjem i vlastitim poboljšanjem,  IT i računalne vještine, sposobnost prilagođavanja i fleksibilnosti u rješavanju problema, radna etika, sposobnost rada pod pritiskom, donošenje odluka, kreativnost i inovacija, kritičko razmišljanje, inicijativa i proaktivnost.

Organizacije mladih i organizacije koje rade s mladima imaju veliko iskustvo u provedbi programa neformalnih učenja koji doprinose poboljšanju vještina mladih ljudi koji su neophodni za zaposlenje. Procjena ovakvih aktivnosti neformalnog obrazovanja pokazala se vrlo učinkovita te su organizacije mladih sve više uključene u proces stvaranja i provedbe programa koji izravno utječu na zaposlenje mladih osoba. Upravo zbog svoje fleksibilnosti organizacije mladih su u stanju stvoriti programe i aktivnosti u skladu s karakteristikama i potrebama pojedinih podskupina mladih ljudi, kao što su mladi s invaliditetom, mladi iz ruralnih područja i sl. Prema različitim znanstvenim istraživanjima komunikacijske vještine, vještine odlučivanja, timski rad, samopouzdanje te vještine organiziranja i planiranja vrlo se lako razvijaju kroz rad u organizacijama mladih.

Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“.