Neformalno obrazovanje je zapravo svaki oblik obrazovanja koji ne dovodi do stjecanja kvalifikacija ili diploma, već uključuje organizirane procese učenja usmjerene na osposobljavanje osoba za rad, odnosno omogućuje im unaprjeđenje osobnih i profesionalnih vještina. Ono je dobrovoljno i izvaninstitucionalno. Nema strogo obvezujućih institucionalnih naredbi koje bi prisile pojedinca na prakticiranje takvih oblika obrazovanja. Njime se šire spoznajne mogućnosti, proširuju i nadograđuju postojeća znanja i vještine stečene kroz formalno obrazovanje te se usvajaju nova znanja  i vještine koje nisu stečene kroz formalno obrazovanje.

Formalno obrazovanje se provodi u akreditiranim obrazovnim ustanovama. Takvi programi su prethodno odobreni od nadležnih tijela, te prilikom završetka takvog obrazovanja polaznici stječu priznatu diplomu ili kvalifikaciju. Glavna razlika između formalnog i neformalnog obrazovanja je upravo to što se kod formalnog obrazovanja stječe verificirana diploma i kvalifikacije te se unose u e-knjižicu.  U oba slučaja sudionik osigurava svoj profesionalni i osobni rast i razvoj, te stječe znanja i kompetencije koje su važne i potrebne na tržištu rada. Neformalno obrazovanje teži omogućiti svakoj osobi da bude akter u svim onim sadržajima i programima koji su tijekom formalnog obrazovanja  i u njegovom okviru bili nedostupni ili ih se gotovo nikako nije doticalo.

Suvremena istraživanja o učenju i obrazovanju pokazala su da se mnogo kvalitetnije i trajnije uči u neformalnoj atmosferi kroz različitu interakciju sudionika s pomoću neformalnih metoda koje su polaznicima pružile zanimljivo i  kreativno učenje.  U Republici Hrvatskoj još uvijek ne postoji formalno priznavanje neformalnog obrazovanja, ali postoji pozitivan pomak u smjeru prepoznavanja ovakvih primjera u privatnom sektoru.

U sklopu projekta „Budimo aktivni“ želimo mladim osobama s područja grada Knina i okolice predstaviti važnost pravodobnog i pravovaljanog informiranja. Samo informirani i osviješteni mladi mogu biti jamstvo i generator pozitivnih promjena u društvenoj zajednici. Jedna od projektnih aktivnosti je predavanje „Neformalno obrazovanje“ sa ciljem poticanja mladih na uključenje u različite neformalne programe radi stjecanja novih znanja i kompetencija.

Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“.