Zaklada “Kultura nova” objavila je Javne pozive na predlaganje programa i projekata u okviru Programa podrške 2017. godine.
Zaklada “Kultura nova” objavila je Javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava programima i projektima organizacija civilnoga društva(udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti u okviru Programa podrške 2017. godine.

Indikativni proračun za Javne pozive koji se raspisuju u okviru Programa podrške 2017. godine iznosi 8.250.000,00 kuna, a po programskim područjima raspoređen je na sljedeći način:
 

  • Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije 5.400.000,00 kn
  • Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata 150.000,00 kn
  • Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja 200.000,00 kn
  • Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj 1.000.000,00 kn
  • Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi 1.000.000,00 kn
  • Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike 250.000,00 kn
  • Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje 250.000,00 kn

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu prijavu u svakom programskom području .

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 6. rujna 2017. godine.