logo1

Na  temelju Odluke Ministarstva rada  i mirovinskog  sustava o financiranju  projekata “Mislimo na njih”,  KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-212 od 23svibnja 2018. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju2014. – 2020. UP.02.1.1.05.0116  Mislimo na njih, KLASA: 910- 04/18-07/102, URBROJ:  524-06-08-01/1-18-1 od   30.  svibnja  2018. godine,  ravnateljica Gradskog društva Crvenog križŠibenik,  raspisuje  NATJEČAJ Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu ZAŽELI „Mislimo na njih“.

natjecaj-za-zene