Edukacije za osobne asistente „Komunikacijske vještine“ održati će se dana 02.08.2019 te 06.08.2019 u 09:00 sati u prostorijama udruge „Sv. Bartolomej u Kninu“ u sklopu projekta „Pomozi mi danas za bolje sutra“. Udruga „Mladi u Europskoj Uniji“ i Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ iz Knina već dugi niz godina uspješno provode različite projekte kojima se unapređuje i olakšava život osoba u nepovoljnom položaju, pa tako i osobama s invaliditetom. Cilj ovih radionica je educiranje tj. jačanje kapaciteta osobnih asistenata na temu komunikacijskih vještina te rješavanja sukoba i problema u radu sa osobama s invaliditetom. Prvi dan fokus radionice će biti na teorijskom sadržaju, dok će za drugi dan fokus biti na praktičnim primjerima. Ovim projektom se pruža usluga osobne asistencije za 8 korisnika što će doprinijeti stvaranju izvaninstitucionalnog okvira za brigu o osobama s najtežim oblicima invaliditeta unutar njihovog svakodnevnog okruženja.

Pomozi mi danas za bolje sutra - Memorandum

Pomozi mi danas za bolje sutra - Memorandum 2