Najava Okruglog stola koji će organizirati Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik. Okrugli stol bi se trebao održati krajem siječnja u sklopu projekta „Mislimo na njih“, taj projekt se provodi u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Šibenik i Centrom za socijalnu skrb Šibenik. Svrha okruglog stola će biti potaknuti lokalne organizacije civilnog društva na provedbu sličnih projekata i pružanja pomoći starijim osobama,  iznošenje informacija o projektu, stečena iskustva i primjere dobre prakse.

Više o projektu možete saznati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa ili na njihovoj web stranici.

Mislimo na njih