U sklopu projekta „Pomozi mi danas za bolje sutra“ u Kninu u prostorijama udruge „Sveti Bartolomej“, biti će održana edukacija za osobne asistente na temu unaprjeđenja znanja i vještina za rad s osobama sa specifičnom vrstom invaliditeta, uvod u osobnu asistenciju, aktivna podrška za osobe s invaliditetom te komunikacijske vještine. Edukacija će se izvesti u trajanju od 2 dana, 22. i 23.08.2019 s početkom u 16:00 sati. Ovim projektom se pruža usluga osobne asistencije za 8 korisnika što će doprinijeti stvaranju izvaninstitucionalnog okvira za brigu o osobama s najtežim oblicima invaliditeta unutar njihovog svakodnevnog okruženja. Udruga mladih „Mladi u Europskoj Uniji“ ovaj projekt provodi u partnerstvu s Udrugom osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Pomozi mi danas za bolje sutra - Memorandum

Pomozi mi danas za bolje sutra - Memorandum 2