U sklopu projekt “ Društveno kulturni centra Biskupija” financiranog je od strane Europskog socijalnog fonda, ukupne vrijednost projekta iznosi 1.899.760,81 kn.  Provode se radionionice djecu i odrasle edukativnog i kreativnog karaktera, donosimo vam kalendar aktivnosti za VELJAČU 2022. U veljači nastavljamo s već ustaljenim aktivnostima Kreativnih i edukativnih radionica, a najviše nas raduje druženje s najmlađima. Naša su Vam vrata uvijek otvorena i sve Vas pozivamo na druženja!

Pratite nas Facebook profili i posjetite u Biskupiji u DKC Biskupija.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge za obrazovanje i znanost „Scientia populo“ Knin.