Ako ste nezaposlena osoba s područja grada Knina i okolice te tražite posao i trebate pomoć, obratite nam se i pomoći ćemo Vam. Kako?

Kroz projekt “Ekološko-informativni centar“ za nezaposlene osobe uključujući i dugotrajno nezaposlene osobe provodimo aktivnosti podrške, savjetovanja, informiranje i edukacija za povećanje kompetencija i ojačanje kapaciteta kako bi postali konkurentniji na tržištu rada.

Sudjelovanjem u sljedećim projektnim aktivnostima:

• Radionica „EU za sve“

• Radionica „Poslovni plan“

• Predavanje „Kvalitetna prezentacija“

• Seminar „Razvoj održivog turizma i okolišno odgovorno poslovanje“

• Radionica „Izrazi se“

imate mogućnost saznati i naučiti više o mjerama i programima za nezaposlene osobe, mogućnostima samozapošljavanja, kako pokrenuti obrt, OPG ili zadrugu, te educirati se o EU programima i načinima izrade i apliciranja projektnih prijedloga, izraditi poslovnog plana i kako ojačati komunikacijske, prezentacijske i digitalne vještine.

Kroz aktivnost info kampanju „Nema frke dok je Krke“ imate priliku čuti uspješne priče projekata samozapošljavanja i dobiti više informacija koje Vam mogu pomoći ako se i sami odlučite na takav korak.

Zahvaljujući Info@taxi-ju možemo pružiti usluge savjetovanja, informiranja i educiranja i korisnicima koji se nalaze u okolici grada Knina, a možemo dogovoriti  savjetovanje i informiranje i u prostorijama Ekološke udruge “Krka” Knin ili možemo doći i do vas.

Zainteresirani ste za cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje, trebate informaciju ili savjet obratite nam se na neki od naših kontakta:

• email- ekoloska.udruga.krka@si.tcom.hr,  kutlaca.maja@gmail.com, marija.ujakovic@yahoo.com,

• telefon – 022 664 608

• kontakt obrazac naših mrežnih stranica

Cilj aktivnosti je osnaživanje nezaposlenih, njihova priprema za tržište rada i povećanje njihove zapošljivosti. Projekt “Ekološko-informativni centar” provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge “Krka” Knin.