Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ provodi projekt „Pomozi mi danas za bolje sutra u partnerstvu s udrugom osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ iz Knina.

Situacija u hrvatskim gradovima daleko je od idealne. Udruge koje skrbe o osobama s invaliditetom ističu da još uvijek postoje zdravstvene ustanove koje nisu prilagođene kretanju osoba s invaliditetom, a još je cijeli niz drugih problema. Poteškoće postoje kod pristupačnosti javnog prijevoza, neprilagođenosti rubnika, neprilagođenosti građevina, zakrcane pješačke staze i mnoge druge smetnje koje onemogućavaju samostalno kretanje osoba s invaliditetom.

Nedostupnost javnog prijevoza osobama s invaliditetom predstavlja iznimnu prepreku u općenitom razvoju urbanih sredina budući da onemogućava jednoj cijeloj društvenoj skupini napredak na ekonomskom, društvenom i osobnom planu. Kako bi određeni prijevozni sektor bio ravnomjerno dostupan svima, isti mora ispunjavati nekoliko uvjeta: pružati informacije i usluge na način da ih može razumjeti i koristiti svaki putnik te mora imati educirano osoblje spremno u svakom trenutku priskočiti u pomoć putniku s invaliditetom. Također, ulice, parkovi, terminali i druge sredine moraju biti dizajnirani tako da se svi građani mogu kretati njima sigurno i bez prepreka.

Analizom zakonske regulative koja uređuje mobilnost osoba s invaliditetom vidljivi su propisani pravilnici i zakoni u vezi s prijevozom osoba s invaliditetom te njihovim sudjelovanjem u prometu. U razvijenijim dijelovima svijeta (npr. SAD, EU) donesen je akt u kojem je propisan odnos osoba s invaliditetom i suvremenog prometa, dok u Hrvatskoj postoje 2 zakona i 2 pravilnika koji propisuju isto na teritoriju Republike Hrvatske.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“

Pomozi-mi-danas-za-bolje-sutra-MemorandumPomozi-mi-danas-za-bolje-sutra-Memorandum-2 - NOVO MINISTARSTVO