Što se tiče mobilnosti osoba s invaliditetom, situacija u hrvatskim gradovima daleko je od idealne. Udruge koje skrbe o osobama s invaliditetom ističu da još uvijek postoje zdravstvene ustanove koje nisu prilagođene kretanju osoba s invaliditetom, a još je cijeli niz drugih problema. Poteškoće postoje kod pristupačnosti javnog prijevoza, neprilagođenosti rubnika, neprilagođenosti građevina, zakrcane pješačke staze i mnoge druge smetnje koje onemogućavaju samostalno kretanje osoba s invaliditetom.

Nedostupnost javnog prijevoza osobama s invaliditetom predstavlja iznimnu prepreku u općenitom razvoju urbanih sredina budući da onemogućava jednoj cijeloj društvenoj skupini napredak na ekonomskom, društvenom i osobnom planu. Kako bi određeni prijevozni sektor bio ravnomjerno dostupan svima, isti mora ispunjavati nekoliko uvjeta: pružati informacije i usluge na način da ih može razumjeti i koristiti svaki putnik te mora imati educirano osoblje spremno u svakom trenutku priskočiti u pomoć putniku s invaliditetom. Također, ulice, parkovi, terminali i druge sredine moraju biti dizajnirani tako da se svi građani mogu kretati njima sigurno i bez prepreka.

Zbog nepristupačnosti javnog prijevoza osobe s invaliditetom često u manjoj mjeri sudjeluju u kulturnom i društvenom životu zajednice u kojoj žive, a svakodnevne aktivnosti poput obrazovanja, društvenog života i slobodnog vremena nemoguće je obavljati bez pomoći druge osobe i korištenja specijaliziranog vozila javnog prijevoza. Mobilnost predstavlja osnovni preduvjet kvalitete življenja i mogućnosti komuniciranja s užom i širom okolinom. Koliko će osoba s invaliditetom biti mobilna uz njezine preostale sposobnosti ovisi i o prilagođenosti okoliša. U tu svrhu, posebno je važno osobama s invaliditetom osigurati pristupačnost objekata javne namjene različitih namjena, javnih površina, prometnih površina i prijevoznih sredstava. Pristupačnost je rezultat primjene tehničkih rješenja u projektiranju i građenju građevina, kojima se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti osigurava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u tim građevinama na jednakoj razini kao i ostalim osobama.

Projektom „Zajedno smo bolji“ predviđeno je osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti obavljati čak i obične svakodnevne zadatke.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Lige protiv raka Grada Drniša.