Program Vlade republike Hrvatske 2020.-2024. ističe bolji položaj obitelji kroz jednake mogućnosti, važnost usklađivanja privatnog i poslovnog života roditelja, jačanje uloge očeva u ranim razvojnim fazama djeteta te poticanje ostanka žena na tržištu rada, veću uključenost mladih u kreiranje javnih politika i sudjelovanje u građanskom društvu i u ruralnim i urbanim sredinama, te na europskoj razini za sigurniju budućnost.

Jedan od najvećih izazova mladih u ruralnim i udaljenim područjima zapravo se odnosi na ostvarivanje jednakih mogućnosti u kontekstu osobnog i profesionalnog razvoja, i to zbog nedostatka mogućnosti, adekvatnih usluga, otežanog pristupa informacijama i uključivanja u aktivnosti koje su dostupne uglavnom u urbanim sredinama, te visokoj stopi nezaposlenosti.

Mladi iz ruralnih sredina općenito se suočavaju s dosta manjim mogućnostima te su u većem riziku od socijalne isključenosti. Negativni demografski trendovi, starenje stanovništva i manji udio mladih u općoj populaciji, preseljenje mladih u veća gradska središta i sl. područja, dovode do pretjerane centralizacije, neravnomjernog razvoja i nejednakosti pojedinih područja. Do posebnog izražaja dolazi u ruralnim krajevima gdje mladi žive u otežanim uvjetima, susrećući se s različitim problemima poput nedovoljno razvijene komunalne i prometne infrastrukture, lošije dostupnosti i brzine interneta, nedostatka dostupnosti usluga za mlade, pristupa neformalnom obrazovanju za mlade, te nedostatka društvenih, kulturnih i sportskih sadržaja. Navedeni čimbenici utječe na slabiju mogućnost zaposlenja te socio-ekonomskog osamostaljenja mladih, koje bi trebalo upotpuniti potrebe i probleme mladih u ruralnim sredinama te direktno utječu na povećanje kvalitete njihova života. Zaključak je da svi mladi trebaju imati jednake prilike za ispunjavanje vlastitih potencijala , bez obzira odakle dolaze i gdje žive.

Udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne samouprave prepoznate su kao vrijedan partner u provođenju aktivnosti usmjerenih mladima u svim područjima od značaja za mlade, zbog čega će se nastaviti financijska podrška projektima udruga mladih i za mlade usmjerenih mladima, s ciljem poticanja i provedbe aktivnosti koje stvaraju veći broj mogućnosti za mlade, s posebnim naglaskom na mlade u ruralnim sredinama. Za prioritetno područje mladi u ruralnim sredinama osigurati će se 20% ukupnog iznosa financijskih sredstava namijenjenih za financijsku podršku projekata udruga mladih i za mlade usmjerenih mladima.

Kao jedan od važnijih događaja iz područja mladih važno je naglasiti EU konferenciju za mlade pod nazivom „Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima – Kako osigurati održivost ruralnih zajednica u EU?“. Konferencija se bazirala na aktualne izazove u području mladih u ruralnim i udaljenim područjima te osiguravanje jednakih uvjeta za kvalitetan život, a okupila je predstavnike mladih iz država članica Europske unije, domaće i međunarodne organizacije mladih i za mlade, istraživače i donositelje odluka u području mladih. Mladi u ruralnim i udaljenim područjima prepoznati su  kao prioritet hrvatskog presjedanja Vijećem Europske unije zbog sve izraženije nejednakosti među mladima koji žive na selu i onih koji žive u gradovima. Republika Hrvatska zajedničkim snagama sa Europskom unijom potaknuti će mlade na sudjelovanje u demokratskom životu, povećati će njihovu uključenost u društvo koje se ubrzano mijenja te će osigurati mogućnost da što veći broj mladih doprinese oblikovanju politika z mlade. Zaključci ovakvih konferencija poslužiti će u oblikovanju dokumenta koji se tiču budućih politika za mlade.

Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“.