Hrvatska, kao tranzicijska zemlja zahvaćena procesom globalizacije, ima populaciju mladih koja je jako izložena nesigurnosti koja proizlazi iz tih procesa. Time mladi postaju ranjiva skupina kojoj je potrebna zaštita. Mlade često pogađa osjećaj neizvjesnosti vlastite budućnosti i perspektive koji može imati dalekosežne posljedice. Ponekad je prisutan osjećaj da rješenja nema, a katkad se čini da se ono nalazi izvan granica koje su nametnute. Ta neizvjesnost može biti jako štetna i može rezultirati velikim nezadovoljstvom koje vrlo lako prelazi u letargiju. Kompeticija (uz pristup resursima) je također jedan od često spominjanih faktora manjkave integracije mladih. Ona je, međutim, sama po sebi vrlo pozitivna, ukoliko je svrsishodna i ako motivira mlade ljude na vlastito ostvarivanje i ulazak u svijet odraslih koji tako funkcionira.

Zanimljiva je korelacija između stupnja izraženosti problema mladih u odnosu na stupanj izraženosti razvojnih teškoća u hrvatskom društvu. Jedan od zanimljivih zaključaka je i taj da mladi u Hrvatskoj nemaju neke posebne nove probleme koje mladi izvan granica ove države nisu vidjeli i iskusili. Problemi mladih, dakle, u ovom kontekstu nisu “otkrivena topla voda” već nešto što je stalno prisutno u skupinama koji ne žive nužno na ovim prostorima. Definiranje tih problema vrlo je bitan inicijalni korak u njihovu rješavanju.

U sklopu projekta „Budimo aktivni!“ želimo mladim osobama s područja grada Knina i okolice predstaviti važnost pravodobnog i pravovaljanog informiranja. Samo informirani i osviješteni mladi mogu biti jamstvo i generator pozitivnih promjena u društvenoj zajednici.

Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovoga članka isključiva je odgovornost Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“.

Budimo aktivni - memorandum_NOVIBudimo aktivni - memorandum 2