Dana 15.03.2016. u vremenu od 10:00 do 12:00 sati na glavnom gradskom trgu u Šibeniku (pored Kazališta), Udruga mladih „Mladi u EU“ održala je info pult.

Cilj info pulta je bilo upoznati mlade i javnost sa provedbom projekata „TOČKA-Info centar za mlade“, „Iskoristi svoju kreativnost“ i „RESTART“ te programom Klub mladih „ENTER“.

Na info pultu su volonteri Udruge dijelili promotivne letke i brošure te informirali građane a posebno mlade o navedenim projektima i programu. Svi navedeni projekti i program imaju za ciljanu skupinu mlade a financira ih Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Također, povodom obilježavanja Svjetskog dana prava potrošača 15.03. građane se informiralo i savjetovalo o njihovim potrošačkim pravima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača te su im se dijelili promotivni materijali.