Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ provodi projekt „Pomozi mi danas za bolje sutra u partnerstvu s udrugom osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ iz Knina.

Svi osobni asistenti i korisnici projekta informirani su o mjerama kojih se moraju pridržavati u novonastaloj situaciji te je većina osobnih asistenata angažirana u aktivnostima nošenja hrane korisnicima te dezinficiranja prostorija u kojima borave (dok je korisnik u drugoj prostoriji). Jedan dio osobnih asistenata angažiran je u potpunosti kao i prije jer su korisnici ili sami u kućanstvu ili njihovi ukućani nisu u mogućnosti sami skrbiti o korisniku.

Svakodnevno korisnike i osobne asistente kontaktiramo, podsjećamo na mjere opreza, a sve u svrhu da se provedbene aktivnosti nastave jer ovo je najosjetljivija skupina građana koja treba svakodnevnu pomoć.  Kroz svakodnevnu komunikaciju saznajemo kakve su prepreke i nedostaci u provedbi te zajednički pokušavamo riješiti sve nastale probleme.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“

Pomozi-mi-danas-za-bolje-sutra-MemorandumPomozi-mi-danas-za-bolje-sutra-Memorandum-2