Udruga mladih „Mladi u Europskoj Uniji“ u suradnji s partnerom „Razvojnom agencijom Šibensko – Kninske županije“ provodi projekt „Znanjem za budućnost“.

Svakom pojedincu su danas dostupna neograničena znanja za postizanje uspjeha. Meke vještine (soft skills) su nove discipline koje su posljedica sustavnih promjena zbog razvoja tehnologije, globalizacije, ukupnog društvenog razvoja i drugih čimbenika. Meke vještine se ne uče u sustavu redovitog obrazovanja. Njihovom se uporabom postižu izvrsniji rezultati (kvalitetnije, više, jeftinije, brže, lakše, jednostavnije, sustavnije, cjelovitije i univerzalnije). Sve ono što učimo u sustavu redovitog obrazovanja u okviru struke su tvrde vještine (hard skills) i dio su tehnoloških (stručnih) znanja.

Karakteristike mekih vještina: to su vještine koje se moraju učiti, nema prirodno talentiranih u pojedinim mekim vještinama, sve su se etablirale (utemeljile) krajem prošlog stoljeća – 70’ i kasnije, ne uče se u tradicionalnom sustavu obrazovanja, ne postoje sustavni izvori znanja za učenje mekih vještina, nema službenih i objektivno verificiranih eksperata i stručnjaka na tim područjima, ima određeni (ali ne i dovoljan) broj međusobno nepovezanih pojedinaca i centara koja se bave primjenom mekih vještina, postoji ogromno nestrukturirano znanje na Internetu – veći dio je dostupan besplatno, sve veća ponuda nesustavnih i jednokratnih osposobljavanja za pojedine meke vještine, do sada nije bilo nastojanja unificiranja mekih vještina u bilo kakav praktičan model.

U uporabi mekih vještina se krije nevjerojatan potencijal za unapređenje rada svih oblika zajedništva (grupe, organizacije i zajednice) i razvoj osobne i profesionalne karijere pojedinaca.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“

Znanjem za buducnost memoZnanjem za buducnost memo 2