Predstavnici Udruge mladih „Mladi u EU“ u periodu od 05. – 09. svibnja 2016. godine u Lucernu – Švicarska, sudjelovali su na međunarodnom projektu „Lucerne Partnership Building Activity 2016“. 

Projekt je uključivao 29 sudionika koje su predstavljale 14 organizacija civilnog društva ( OCD-a) iz 9 različitih država (CHE, ARM, AZE, BGR, GEO, HRV, ITA, MDA, ROM). Cilj istog bio je postaviti temelje za daljnje projekte koji uključuju švicarske sudionike u ERASMUS + projekte i druge internacionalne projekte za mlade.

Aktivnosti projekta sadržavale su predstavljanje načina rada CH foundation i mogućnosti uključivanja iste u Erasmus+ projekte, predstavljanje uključenih OCD-a te podjelu u radne grupe koje su radile na realizaciji projekata.

Teme na kojima su se bazirali projekti bile su Youth participation, Youth leadership, Inclusion, Youth entrepreneurship and business, Sports, Outdoor activities, Cultural heritage.

Osim navedenih aktivnosti projekt je uključivao i upoznavanje grada Lucerna, njegove tradicionalne hrane, te rekreaciju pored jezera.

Ovim projektom uvelike se doprinijelo umrežavanju i razmjeni iskustava između OCD-a diljem Europe.

Organizator navedenog projekta bila je Udruga „Youth Exchanges without Borders“ iz Švicarske, a financiran je od strane Swiss Interim Solution for Erasmus+ by the CH foundation.

14464064430_6ed63390b8_o                                    14249752084_4c79f4e173_b