Šibenska udruga mladih Š.U.M. u suradnji sa udrugom mladih „Mladi u EU“ u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ predstavit će rezultate istraživanja potreba mladih grada Šibenika. Predstavljanje rezultata održat će se 29.06.2015. sa početkom u 18 sati.

Istraživanje je dio aktivnosti projekta „Lokalni program za mlade grada Šibenika“. Cilj projekta je je izrada Lokalnog programa za mlade grada Šibenika, kako bi se poboljšala kvaliteta života mladih u gradu Šibeniku.

Projekt „Lokalni program za mlade grada Šibenika“ iznimno je važan za mlade grada Šibenika, jer u gradu ne postoji izrađen i donesen lokalni program. Isti obrađuje 7 prioritetnih područja koja su značajna za mlade i to: Obrazovanje, Zapošljavanje i poduzetništvo, Socijalna zaštita i uključivanje, Zdravlje i zdravstvena zaštita, Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, Kultura i mladi te Mladi u europskom i globalnom okruženju.

Ovim putem pozivamo sve mlade grada Šibenika da dođu u Gradsku knjižnicu „Juraj Šižgorić“ i upoznaju se sa programom za mlade.