Iako ovisnost o internetu predstavlja veliki zdravstveni problem, tretmanski pristupi su se tek nedavno počeli razvijati, a istraživanja koja potvrđuju njihovu učinkovitost još je manje. Problem kod razvoja tretmana ovisnosti o internetu jest činjenica da je potrebna potpuna restrukturacija cilja tretmana. Naime, poptuna apstinencija od izvora ovisnosti predstavlja glavni cilj u liječenju drugih ovisnosti, primjerice kod patološkog kockanja ili ovisnosti o psihoaktivnim tvarima, dok kod ovisnosti o internetu to nije moguće jer je pristup internetu imperativ u današnje vrijeme za svakodnevno poslovno, akademsko i privatno funkcioniranje. Shodno tome, potrebno je razviti nove tretmanske programe s ciljem kontrole i uravnoteženog korištenja interneta. Tri su vrste tretmanskih pristupa: psihološki, farmakološki i  kombinirani.

Psihološki pristupi

Najčešće korišteni psihološki pristupi tretmana su kognitivno bihevioralne tehnike terapije, obiteljska terapija, realitetna terapija i metode motivacijskog intervjuiranja. Realitetna terapija se temelji na teoriji izbora gdje osoba ima odgovornost za svoje osjećaje, mišljenje i ponašanje te ih sama i odabire. Pristupi se često kombiniraju te uključuju nekoliko modaliteta kao što je provođenje tretmana ili individualno ili grupno, je li potrebna hospitalizacija ili će biti dnevno liječenje i slično.

Kognitivno bihevioralna terapija

Sukladno kognitivno bihevioralnoj teoriji, predložena je kognitivno bihevioralna terapija kao najprikladnija za liječenje problematične upotrebe i ovisnosti o internetu. Glavni je cilj terapije usmjeriti osobu da prepozna i kontrolira svoje misli i osjećaje koji mogu štetiti svakodnevnom funkcioniranju. U tretmanu, osoba ovisna o internetu uči konstruktivno rješavati probleme i sprječavati problematično korištenje interneta pomoću učenja vještina upravljanja vremenom, podizanja samosvijesti i svijesti o drugima, kontrole nagona za problematičnim korištenjem interneta te je usmjerena na bavljenje aktivnostima koje ne uključuju Internet. Postoje tri faze u tretmanu kognitivno bihevioralne terapije. Prvo se nastoji modificirati ponašanje u smjeru postupnog smanjenja vremena provedenog na internetu. Druga faza temelji se na kognitivnoj terapiji gdje pojedinac kognitivno restrukturira neadaptivne stilove poput poricanja i racionalizacije te uči vještine nošenja sa stresnim situacijama. Posljednja faza usmjerena je na identifikaciju i tretman ostalih faktora, primjerice anksioznih i depresivnih simptoma, koji održavaju ili potiču ovisnost. Ovisnici o internetu svoj napredak prate u kontekstu vremena provedenog bez upotrebe interneta, a kad ono postane zadovoljavajuće, osoba se vraća uporabi interneta koja treba biti umjerena i svrsishodna što predstavlja bihevioralnu komponentu terapije.

Obiteljska terapija

Obiteljska terapija podrazumijeva sudjelovanje članova obitelji u tretmanu u obliku socijalne podrške te se može koristiti kao dodatak drugim pristupima liječenja ovisnosti o internetu. Dosadašnja istraživanja ukazuju na važnost obiteljske terapije u liječenju spomenute ovisnosti, osobito s adolescentima jer dobri odnosi i komunikacija adolescenata s roditeljima predstavljaju zaštitne faktore ovisnosti o internetu. Naime, terapija se može sastojati od psiho edukacije svih članova obitelji, savjetovanja, učenja vještina regulacije ljutnje i izgradnje povjerenja, razumijevanja procesa liječenja i oporavka u kojem se nalazi njihov član obitelji, prepoznavanja okidača i važnosti postavljanja granica. Pokazalo se da uključenost članova obitelji u tretmane ovisnika može facilitirati proces oporavka i imati povoljne učinke i nakon intervencijskog programa. Obiteljska terapija ima veći učinak u smanjenu simptoma problematične upotrebe interneta u odnosu na grupnu terapiju ona je učinkovitija u smanjenju ovisničkih ponašanja adolescenata te preporučuju se implementiranje iste u buduće preventivne programe.

Članak je objavljen povodom obilježavanja mjeseca borbe protiv ovisnosti u sklopu jednogodišnjeg projekta „Ovisnost – put u ropstvo“. Cilj projekta je informirati javnost o oblicima, štetnosti i prevenciji svih oblika ovisnosti. Projekt provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ , u partnerstvu s Općinom Pirovac i Zavodom za javno zdravstvo Šibensko – kninske županije. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva zdravstva.