Mentalno zdravlje jedan je od globalnih javnozdravstvenih prioriteta. U okviru javnozdravstvenih intervencija za unaprjeđenje mentalnog zdravlja, borba protiv ovisnosti jedan je od vodećih izazova. Projekt Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC) pod nazivom GLOJ71 – Treatnet II važna je inicijativa koja doprinosi poboljšanju kvalitete i dostupnosti liječenja ovisnosti o drogama.

Ovisnosti o drogama su javnozdravstveni, razvojni i sigurnosni problem i u razvijenim zemljama i u zemljama u razvoju. Danas znanstveni dokazi upućuju na to da su ovisnosti o drogama multifaktorijalni zdravstveni poremećaj udružen sa zdravstvenim problemima, siromaštvom, nasiljem, kriminalnim ponašanjem i društvenom isključenosti. Ovisnosti o drogama su, stoga, složeni zdravstveni problem s psihosocijalnim, okolišnim i biološkim odrednicama koje zahtijevaju zajednički multidisciplinarni i sveobuhvatni odgovor različitih institucija.

Utvrđivanje psihijatrijskog komorbiditeta kod konzumenata droga predstavlja  izazov, uglavnom zbog toga što akutni ili kronični učinci uporabe droga mogu oponašati simptome mnogih drugih psihičkih poremećaja, što otežava razlikovanje psihičkih simptoma koji nastaju kao rezultat akutne ili kronične uporabe droga ili sustezanja od onih koji predstavljaju neovisan poremećaj. Visoka prevalencija istovremenog psihičkog poremećaja i ovisnosti o drogama te teško upravljanje pacijentima, glavni je izazov i za kliničare i za zdravstveni sustav. Ključne prepreke za liječenje komorbidne ovisnosti o drogama i psihičkog poremećaja su razdvajanje mreža za liječenje mentalnog zdravlja i uporabe droga, činjenica da službama liječenja mogu nedostajati dovoljno združena stručnost za liječenje obje vrste poremećaja, propisi ili financijska sredstva.

Ovisnici o drogama često imaju jedan ili više pratećih medicinskih problema, što između ostaloga može uključivati ​​pluća ili kardiovaskularne bolesti, moždani udar, rak i zarazne bolesti kao što su HIV/AIDS, hepatitis i tuberkuloza. Različita zdravstvena stanja slična psihičkim poremećajima, koja se pojavljuju zajedno s ovisnosti o drogama, mogu ugrožavati liječenje i stoga su rezultati liječenja i oporavka kod oboljelih pojedinaca lošiji.

Najčešći psihijatrijski komorbiditeti među ovisnicima o drogama su velika depresivna epizoda, anksioznost (uglavnom panični i posttraumatski stresni poremećaj) i poremećaji ličnosti (uglavnom disocijalni i borderline). U usporedbi s oboljelima od jednog poremećaja, bolesnici s istodobnim psihičkim poremećajem i ovisnosti o drogama pokazuju težu psihopatologiju, više hospitalizacija, povećan suicidalni rizik i veću stopu zaraženosti HIV-om i hepatitisom C, kao i psihosocijalna oštećenja, uključujući kriminalno ponašanje. Prema Svjetskom izvješću o drogama iz 2017. godine, gotovo 12 milijuna ljudi širom svijeta droge uzima intravenski, od čega jedan od osam oboljelih, tj. 1,6 milijuna, živi s HIV-om, a više od polovice (6,1 milijuna) živi s hepatitisom C. Među ljudima koji konzumiraju droge, više ih umre od hepatitisa C nego od HIV-a. Prevedeno u brojke, to je 222 000 umrlih od hepatitisa C u odnosu na 60 000 umrlih od HIV-a.

Uzimajući u obzir teret zdravstvenih, društvenih i pravnih sustava, komorbiditet uporabe droga i psihičkih poremećaja dovodi do visokih troškova za društvo. Nadalje, prisutnost komorbidnih psihičkih poremećaja povećava teškoće u liječenju ovisnika o drogama kao i rizik od kroničnosti, što dovodi do loše prognoze i za psihički poremećaj i za ovisnost o drogi, s lošijim izgledima za oporavak.

Memorandum za Vinka 1