Liga protiv raka Grada Drniša provodi projekt „Zajedno smo bolji“ u sklopu poziva: Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II.

Pod korisnikom usluge osobne asistencije podrazumijeva se osoba s različitim vrstama invaliditeta, a koja nije u stanju samostalno obavljati čak i obične svakodnevne zadatke. To su osobe koje imaju potvrđen Barthelov indeks od 0 do 60, a koje spadaju u kategoriju osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.

Korisnik usluge subjekt je djelovanja, a ne objekt asistencije.

Osoba s invaliditetom samostalno odabire osobnog asistenta, određuje opis posla, mjesto i vrijeme pružanja usluge, educira asistenta o vlastitim potrebama i načinu kako se njoj pružaju usluge, usmjerava i kontrolira rad asistenta te kvalitetu usluge. Asistenta se odabire iz kruga ranijih pomagača, uz pomoć udruge u koju je osoba učlanjena, putem oglasa ili uz pomoć Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Svi novi potencijalni korisnici (koji dosad nisu primali uslugu osobne asistencije), a kojima prijavitelj planira osigurati uslugu osobne asistencije, dužni su proći procjenu stručnog multidisciplinarnog neovisnog Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije koji će utvrditi ispunjavaju li predloženi korisnici sve uvjete da bi primili uslugu te ih rangirati sukladno stupnju oštećenja, te stupnju ovisnosti o pomoći i njezi druge osobe. Odbor je ustrojen pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Lige protiv raka Grada Drniša

Liga protiv raka Drnis, Vinko