Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10.12.2014. godine organizirana je konferencija Mobilizacija građana za socio-ekonomsku uključenost i zaštitu ljudskih prava KORAK NAPRIJED, NATRAG DVA. Na Konferenciji je sudjelovala Udruga „Mladi u EU“. Konferencija se je održana u Hotela International u Zagrebu. Cilj konferencije bio je osigurati razmjenu ideja i modela dobre prakse mobilizacije i uključivanja građana u zagovaranju zaštite ljudskih prava i socio-ekonomske uključenosti.

Konferencija je okupila aktiviste organizacija i inicijativa civilnog društva , sindikate, stručnjake s fakulteta i škola te mnoge ostale zainteresirane građane i građanke.

Nakon uvodnog predavanja, nastavljena je komunikacija među sudionicima. Prezentirane su aktivnosti i primjeri dosadašnjih zagovaračkih metoda rada. Zajedničkim idejama predloženi su novi pristupi u smjeru mobilizacije i uključivanja građana u zagovaranju zaštite ljudskih prava i socio-ekonomske uključenosti. 

Osim same Konferencije sudionici su mogli prisustvovati i brojnim drugim događanjima.

Sve aktivnosti organizirao je GONG, u suradnji s Kućom ljudskih prava, Centrom za građanske inicijative Poreč i Volonterskim centrom Osijek, u sklopu projekta LIBERA – podrška organizacijama u istraživanju i zagovaranju.