Koncept socijalne isključenosti najčešće se dovodi u vezu s građanskim statusom i socijalnim pravima te podrazumijeva nepotpuni građanski status i izostanak integracije, pojedinci gube svoje mjesto u društvu i ispadaju iz različitih mreža socijalnih odnosa. Naime, isključenost se može pojmiti kao neuspjeh u jednom ili više sljedećih socijalnih sustava:

  • demokratsko-pravnom sustavu, koji osigurava građansku ili civilnu integraciju,
  • radno-tržišnom sustavu, koji promiče ekonomsku integraciju,
  • sustavu socijalne dobrobiti, koji promiče socijalnu integraciju i
  • obiteljskom sustavu i sustavu lokalne zajednice, koji osigurava interpersonalnu integraciju.

Društveni aktivizam te socijalna uključenost mladih, dovodi do preuzimanja uloge mladih kao „pokretača promjena u društvu“, te povećanja društvene odgovornosti i smanjenja društveno neprihvatljivog ponašanja.

Osnaživanje mladih te njihovo obrazovanje za nenasilje, ravnopravne odnose među spolovima i poštivanje ljudskih prava važni su za razvoj demokratskog civilnog društva, utemeljenog na solidarnosti, razumijevanju i toleranciji.

Vrlo je važno preventivno djelovati na mlade, putem edukacija, informiranja i savjetodavnog rada, a isto tako je važan i medijski utjecaj na formiranje stavova javnosti o problemima s kojima se mladi suočavaju.

Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“

Budimo aktivni - memorandumBudimo aktivni - memorandum 2