U današnjem svijetu  tzv. meke vještine (eng. soft skills) sve su važnije i traženije na tržištu rada. U ovu kategoriju spadaju sve sposobnosti koje svatko stječe kroz svoj socijalni i kulturni životni put, s razlikom od tvrdih vještina (eng. hard skills) koje se postižu tzv. formalnom edukacijom.

Posjedovanje mekih vještina može se smatrati socijalnom indikatorom zbog toga što pokazuju koliko dobro se znamo snaći u trenutnim situacijama ili u bilo kojem drugom okruženju. Iz tog razloga, poduzeća i poslodavci sve češće traže kandidate s mekim vještinama. Bez sumnje među najtraženijim mekim vještinama je sposobnost za efikasnu komunikaciju.

U današnje vrijeme komunikacija i komunikacijske vještine imaju najbitniju ulogu u svim oblastima, bilo privatnim ili profesionalnim. Govorimo o sposobnosti držanja javnog govora, bilo uživo  pred publikom, pred kamerom ili putem  videokonferencije. U ovakvim situacijama važno je umjeti izložiti vlastite ideje, misli ili stajališta na najuspješniji i najuvjerljiviji način. Dio toga je i sposobnost za građenje uvjerljivog govora te podržavanje otvorene i slobodne rasprave čvrsto se držeći vlastitih stajališta i argumenata. Idealan govornik efikasno uvjerava sugovornike, nagovara ih i u njima budi osjećaje.

Englezi takvu vještinu nazivaju public speaking. Ovaj pojam nije novo tvorevina, već ima davne korijene u povijesti čovječanstva. Najprije su Stari Rimljani shvatili koliko je važno izraziti se pravilno i efikasno te su stvorili pojam ars oratoria, što znači „govorničko umijeće“. Na tržištu rada ova je vještina postala neophodna, jer kandidatima daje mogućnost istaknuti se u široj masi.

Komunikacijske vještine su važne u bilo kojem profesionalnom okruženju i različitim kategorijama poslova. Na primjer, sposobniji govornik će moći uspješnije motivirati svoje zaposlenike tijekom profesionalnih mitinga ili sastanaka. U marketingu neophodno je znati efikasno koristit govorničke vještine kako bi se stekli novi klijenti ili kako bi postigli što pozitivniji imidž poduzeća.

Kako savladati komunikacijske vještine i kako postati uspješniji govornik? Više tehnika služi ostvarenju ovoga cilja. Dobar govornik treba znati kako biti jasan, a istovremeno sažet. Mora znati koristiti verbalnu a prije svega neverbalnu komunikaciju. Ritam govora je isto tako važan i može činiti važnu razliku kao  i ton glasa. Kako svladati tremu u nekoliko poteza i kako se pripremiti za javni nastup, možete saznati više na našoj radionici „Izrazi se“, koja će se održati 28.6 i 29.06.2022. godine u Narodnoj knjižnici Knin. Radionica će obuhvatiti područja mekih i tvrdih vještina, pisanje životopisa i motivacijskog pisma, razgovor za posao, neverbalnu komunikaciju i slične teme.

Kako bi dobili odgovore na  pitanja, produbili vlastita znanja i dobili potrebne informacije uvijek nam se možete obratiti u  info uredu u Kninu te putem e-maila: info@mladi-eu.hr ili na broj telefona 022/212 834.

U sklopu projekta „Budimo aktivni“ želimo mladim osobama s područja grada Knina i okolice predstaviti važnost pravodobnog i pravovaljanog informiranja. Samo informirani i osviješteni mladi mogu biti jamstvo i generator pozitivnih promjena u društvenoj zajednici. Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.