Udruge koje djeluju na području  grada Knina imaju odličnu suradnju s gradskom upravom, zaključak je današnjeg okruglog stola Vijeća udruga grada Knina i predstavnika Grada. Ovo je već treći njihov sastanak koji se održava u sklopu projekta “Društvo građana- povećanje vidljivosti i utjecaja udruga civilnog društva i građana u procesu donošenja odluka” kojeg provodi udruga “ZvoniMir” sa svojim partnerima.

Njihova je suradnja već urodila plodom. Naime, čelnici Grada Knina prihvatili su sugestiju udruga i izradili prijedlog izmjene Odluke o visini zakupnine gradskih poslovnih prostora. Naime, početkom ove godine Grad je sukladno novim zakonskim propisima znatno povisio zakup poslovnih prostora udrugama što je dovelo u pitanje njihovo funkcioniranje.

“Tražeći najbolje rješenje za sve, kako za  udruge tako i za trgovačka društva,  odlučili smo svima smanjiti zakupninu poslovnih prostora za 30%”, pojasnio je zamjenik gradonačelnice Nikola Blažević .

Udrugama se je išlo još više na ruku pa će one plaćati  nižu cijenu zakupa.

Ovu odluku sutra još moraju  potvrditi gradski vijećnici, a vjeruje se da bi na snagu mogla stupiti 1. lipnja.

knin