Klub mladih „ENTER“ je trogodišnji program Udruge mladih „Mladi u EU“ i programskih partnera Šibenske udruge mladih i Grada Šibenika kojeg je na period od 2015. – 2018. godine odobrilo Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Cilj Kluba mladih je podizanje kvalitete života mladih kroz organizirano provođenje slobodnog vremena u sklopu dnevnog boravka za mlade. Dnevni boravak za mlade će sadržavati široki spektar aktivnosti primjerenih njihovoj dobi i potrebama, kroz koje će moći razvijati svoje ideje i inicijative.

Ciljana skupina Kluba su mladi u dobi od 15 do 30 godina, nezaposleni mladi u dobi od 18 do 30 godina te studenti sa područja grada Šibenika i Šibensko-kninske županije.

Svake godine svi partneri organizirat će brojne aktivnosti usmjerene mladima:

– radionice – kreativna, radionica plesa, glazbena, novinarska, vegaonica, žongliranja, stripa

– radionice o volonterizmu

– predavanja i tribine

– obilježavanje posebno važnih dana

– inkubator mladih poduzetnika i kreativaca

– dnevni boravak svakodnevno od 12-20 (u ponudi knjige, časopisi, filmovi, društvene igre i besplatan internet)

Sve aktivnosti Kluba će se održavati u prostoru „Narančaste zgrade“ u blizini plaže Banj na lokaciji Prilaz tvornici 41.u Šibeniku.

Ovaj članak objavljen je u sklopu programa Klub mladih „ENTER“ kojeg financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.