„Budimo aktivni!“ – Završna konferencija

Udruga mladih „Mladi u EU“, održat će 03. veljače 2023. godine „Završnu konferenciju“ u sklopu ESF projekta: „Budimo aktivni!“, s početkom u 12:00 satu u Narodnoj knjižnici Knin. Projekt „Budimo aktivni!“ provodio se na području grada Knina u trajanju od 36 mjeseci....

Europska godina vještina 2023.

Europska komisija pokrenula je mehanizam za poticanje razvoja talenata putem kojeg će pružit potporu regijama EU-a pogođenim velikim padom broja radno sposobnih stanovnika u području osposobljavanja, zadržavanja i privlačenja ljudi, vještina i kompetencija potrebnih...