Europska godina mladih 2022.

2022. godina je proglašena godinom mladih na razini Europske unije, kao priznanje i potpora s obzirom na pandemiju sa kojom se i dalje globalno borimo, a u kojoj su upravo mladi najviše i zakinuti. Europski parlament potvrdio je odluku sa 604 glasa „za“, što znači da...

Medijska predodžba o osobama s invaliditetom

Medijska predodžba o osobama s invaliditetom u velikoj mjeri odražava strategiju koju Dominelli (1997.) naziva politikom pretjerivanja, a odlikuje se sviješću o postojanju diskriminacije u svakodnevnom životu kao i nužnosti da se “nešto učini po tom...

Psihosocijalna podrška OSI

Psihosocijalna podrška pruža se djetetu s teškoćama u razvoju, odrasloj osobi s invaliditetom, ovisniku, žrtvi obiteljskog nasilja i drugim osobama u potrebi, prema procjeni stručnog tima nadležnog centra za socijalnu skrb. Psihosocijalna podrška je socijalna usluga...

Pristup skrbi za osobe s invaliditetom

Unatoč tome što socijalni pristup u okviru hrvatske psihosocijalne prakse nije novost, konkretna djelovanja za poboljšanje položaja i poštivanje prava korisnika još su uvijek velikim dijelom u skladu s medicinskim pristupom, barem kada je riječ o osobama s...

Održana radionica “Izrazi se” – EIC

U četvrtak (4.11.) i petak (5.11.) održana je radionica mekih vještina “Izrazi se” za nezaposlene osobe s područja grada Knina. Radionica se održala na adresi Tvrtkova 3 u prostoru Ekološke udruge “Krka” Knin. Sa nezaposlenima se...