Kategorija: Novosti

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima


May 16, 2014 Administrator Novosti
Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su programski usmjerene za rad s mladima i za mlade kao i jedinice lokalne samouprave da se prijave za financijsku podršku projektima usmjerenih podizanju kvalitete života mladih. Udruge, sukladno ovom Pozivu, mogu prijaviti projekt u partnerstvu s organizacijama civilnog društva, strukovnim udrugama, javnim institucijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, zadrugama i/ili međunarodnim (međuvladinim) organizacijama koje [...]
Opširnije

Za OCD održan trening „Odnosi s javnostima 2“


May 12, 2014 Administrator Novosti
U Vodicama je od 5. do 7. svibnja 2014. održan trening „Odnosi s javnostima 2“ za  organizacijE civilnog društva (OCD) sa područja Šibensko-kninske županije. Organizator navedenog treninga je Udruga ZvoniMir iz Knina. Voditelji treninga su bili PR stručnjaci Krešimir Grubić i Ivona Malenica. Na treningu su sudionici između ostalog mogli više doznati o komunikaciji OCD-a sa medijima, potrebnim alatima za komuniciranje, kako napisati priopćenje za medije, koji su potrebni alati za sazvati konferenciju [...]
Opširnije

Knin smanjuje zakupnine poslovnih prostora za 30 posto


May 8, 2014 Administrator Novosti
Udruge koje djeluju na području  grada Knina imaju odličnu suradnju s gradskom upravom, zaključak je današnjeg okruglog stola Vijeća udruga grada Knina i predstavnika Grada. Ovo je već treći njihov sastanak koji se održava u sklopu projekta “Društvo građana- povećanje vidljivosti i utjecaja udruga civilnog društva i građana u procesu donošenja odluka” kojeg provodi udruga “ZvoniMir” sa svojim partnerima. Njihova je suradnja već urodila plodom. Naime, čelnici Grada Knina prihvatili su sugestiju udruga [...]
Opširnije

Publiconn (www.publiconn.com)


May 7, 2014 Administrator Novosti
Publiconn (www.publiconn.com) je društvena mreža bazirana na profilima organizacija civilnog i javnog sektora, koja  spaja vašu organizaciju, zaposlenike i ideje izravno s financijskim i drugim resursima potrebnim za ostvarenje vaših ciljeva i pronalazak partnera i suradnika. Cilj nam je postati prepoznata globalna društveno poslovna mreža. Zašto Publiconn? Nevladine organizacije koje koriste javna sredstava, posebice ona globalnih donatora kao što su EUfondovi, USAID, Open society foundation i mnogi [...]
Opširnije

Suradnja gradova i organizacija civilnoga društva


Apr 29, 2014 Administrator Novosti
Sukladno Deklaraciji o suradnji gradova i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja je potpisivana tijekom Susreta gradonačelnika i poduzetnika u Umagu u studenome 2013., gradovi potpisnici obvezali su se i potpisati povelje o suradnji s organizacijama civilnoga društva na području svoga grada. Uža radna skupina sastavljena od predstavnika Ureda za udruge, organizacija civilnoga društva te Udruge gradova pripremila je tekst preporučenog nacrta povelje o kojem pokreće javno internetsko [...]
Opširnije

Prijava

Lost your password?