Javnim zagovaranjem interesa se u suvremenim demokratskim društvima smatraju nastojanja i aktivnosti koje doprinose društvenim promjenama. Aktivno građanstvo jedno je od temeljnih vrijednosti suvremene demokracije. U mnoštvu informacija i promjena kojima smo izloženi u svakodnevnom životu, aktivnim sudjelovanjem kao građani krčimo put ka stvaranju boljih uvjeta života, pravednijem i bogatijem društvu. Naš utjecaj ne prestaje trenutkom glasanja na političkim izborima, već je moguć uvijek. Demokracija, država ili grad u kojem živimo će biti “dobri” u onoj mjeri i smjeru u kojima su njihovi građani aktivni. Odgovornost građana je da sudjeluju u procesima političkog odlučivanja jer se odluke koje se donose u političkoj sferi tiču svih nas. Mlade se tijekom dvadesetog stoljeća dugo nije uključivalo u procese političkog odlučivanja, ali su najčešće mladi i njihove ideje bili nositelji promjena u društvu. Javne politike za mlade na prostorima razvijenih demokracija, pa tako i EU, danas uključuju predstavnike mladih u procese donošenja političkih odluka. Metoda konzultacija s mladima koja se koristi u javnim politikama EU se naziva “strukturirani dijalog”.

Javno zagovaranje interesa mladih je preduvjet za uspostavu dijaloga i uključivanje mladih u donošenje političkih odluka. Ako su potrebe mladih jasno i javno artikulirane, mladi i društvene mreže potpore pitanjima od interesa za mlade mogu utjecati na zadovoljavanje tih potreba, odnosno političke odluke koje se tiču mladih. Upravo su znanje i vještine uspješnog javnog zagovaranja interesa mladih važni za unaprjeđenje života mladih. Mladi uglavnom stječu iskustva o javnom zagovaranju u praksi, ali su rijetki oni koji imaju priliku ovu praksu i steći. Kako najčešće uče na pogreškama, često i odustaju od javnog zagovaranja; rijetki su oni koji se aktivno bave ovim radom. Najčešće su to mladi koji su se priključili političkim strankama ili mladi aktivisti u organizacijama civilnog društva.

U sklopu projekta „Budimo aktivni!“ želimo mladim osobama s područja grada Knina i okolice predstaviti važnost pravodobnog i pravovaljanog informiranja. Samo informirani i osviješteni mladi mogu biti jamstvo i generator pozitivnih promjena u društvenoj zajednici. Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“.

Sadržaj ovoga članka isključiva je odgovornost Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“.