Jedna od mjera koje Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi je “Javni rad”. Javni rad je društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom vremenskom razdoblju te nudi sufinanciranje (50% subvencije) i financiranje (100% subvencije) zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina. Program javnog rada mora se temeljiti na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog društva. Javni rad mora biti neprofitan i nekonkurentan postojećem gospodarstvu u tom području. Prednost imaju programi iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša te održavanja i komunalnih radova.

Cilj mjere

Uključivanje nezaposlenih osoba u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada. Posebno se cilja na dugotrajno nezaposlene kao osobe u vrlo nepovoljnom položaju na tržištu rada, ali i ostale osobe u nepovoljnom položaju.

Ciljne skupine

1. Ciljna skupina – Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,­osobe starije od uključujući i 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci, ­osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,

2. Ciljna skupina – Korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih,

3. Ciljna skupina – Ostali korisnici prema starosti i duljini prijave u evidenciju nezaposlenih HZZ-a i to osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci, ­osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci, ­mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci, ­mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36 mjeseci.

Visina subvencije

Visina subvencije za ciljnu skupinu 1. iznosi 100% troškova minimalne plaće, a za ciljne skupine 2. i 3. je 50% troškova minimalne plaće. Financiraju se i troškovi prijevoza ovisno o udaljenosti od mjesta stanovanja do adrese poslodavca.

Trajanje mjere

Trajanje mjere ovisi o kombiniranju mjere rada sa programima obrazovanja:

  • Do 6 mjeseci u punom radnom vremenu,
  • ­Do 9 mjeseci, na način da se prvih ili zadnjih 6 mjeseci odradi u punom radnom vremenu, a ostala 3 mjeseca u nepunom radnom vremenu uz mogućnost obrazovanja,
  • ­Do 9 mjeseci u nepunom radnom vremenu – za korisnike zajamčene minimalne naknade po Zakonu o socijalnoj skrbi uz mogućnost obrazovanja.

Korisnici mjera

Jedinice lokalne samouprave i uprave, ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave, neprofitne organizacije i društveni poduzetnici.

Ekološkka uudruga “Krka” Knin redoviti je korisnik mjere Javni rad. Kotisnici mjere su i ostale neprofitne organizacije na području Knina, kao i sam Grad Knin kao jedinica lokalne uprave. Stoga pozivamo sve dugotrajno nezaposlene osobe da prate naše web stranice, stranice ostalih udruga,Grada Knina lokalnih medija te prihvate ponuđenje poslove u mjeri Javni rad kako bi poboljšali svoju poziciju na tržištu rada pri tome radeći na društveno korisnim projektima u svojoj zajednizi.

Više informacija na: https://mjere.hr/katalog-mjera/javni-rad/

Ako budete imali bilo kakvih nedoumica, pitanja ili trebali savjet i pomoć obratite nam se na neki od naših kontakta:

Za savjetovanje i informiranje na raspolaganju su nam digitalni komunikacijski kanali, a možemo dogovoriti i savjetovanje i informiranje u prostorijama Ekološke udruge “Krka” Knin ovisno o vašim preferencijama i epidemiološkoj situaciji u kojoj se svi nalazimo. Zahvaljujući usluzi “Info@taxi” možemo i mi do Vas.

Sve aktivnosti provode se u skladu sa epidemiološkim preporukama vezanim uz epidemiju virusa SARS-CoV-2.

Korištene informacije sa mrežnih stranica HZZ-a

Cilj aktivnosti je osnaživanje nezaposlenih, njihova priprema za tržište rada i povećanje njihove zapošljivosti. Projekt “Ekološko-informativni centar” provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge “Krka” Knin.