Objavljen je novi natječaj u sklopu projekta „Briga o starim i nemoćnim osobama II“. Udruga Za sport grada Šibenika traži još dvije žene pripadnice ciljane skupine za rad na projektu. Rad podrazumijeva brigu o krajnjim korisnicima, osobama starijim od 65 godina kojima je potrebna pomoć u svakodnevnim kućanskim poslovima- odlasci u trgovinu i ljekarnu, pomoć u čišćenju, kuhanju i sl.

Natječaj je otvoren do 15.12.2022., a objavljen je na stranicama HZZ-a i web stranici Udruge.