Dana 19.09.2022. godine s početkom u 15:00 sati preko aplikacije ZOOM održana je početna konferencija projekta „Zaželi pravu stvar II“.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda „Zaželi – program zapošljavanje žena – faza III“, u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“. Na konferenciji su predstavljeni ciljevi projekta, doprinos, glavne aktivnosti, kao i uloga partnerskih organizacija.

Projekt „Zaželi pravu stvar II“ provodi se na području Međimurske županije a omogućava zapošljavanje 10 žena pripadnica ciljane skupine koje će na period od 6 mjeseci pružati uslugu pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama. Trajanje projekta omogućeno je na period od 8 mjeseci. Na početnoj konferenciji sudjelovalo je 15 osoba.

Početnu konferenciju organizirao je New Project.