<!–:hr–>Na sjednici održanoj 17. srpnja 2014. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2013. godini.

grb
Izvješće sadrži analize dodijeljenih financijskih sredstava prema državnim institucijama, područjima financiranja, korisnicima i teritorijalnoj rasprostranjenosti financiranih programa i projekata, kao i analizu postupaka raspisivanja natječaja, praćenja i vrednovanja financiranih projekata i programa. Također, Izvješće donosi opis najboljih projekata u protekloj godini, koje su izdvojili sami davatelji financijskih podrški, a tu je i detaljan popis svih 5725 projekata financiranih s državne razine, kao i pregled financiranja na razini jedinica lokalne i područne samouprave.
Na osnovu prikupljenih podataka utvrđeno je da je iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2013. godini programima i projektima organizacija civilnoga društva dodijeljeno ukupno 560.245.690,14 kuna putem natječaja, javnih poziva i drugih programa koje je provodilo trideset i jedno državno tijelo –  davatelj financijskih sredstava, a iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave (županija, gradova i općina) dodijeljeno je gotovo dva puta više – preko milijardu kuna. Projekti financirani na nacionalnoj razini redovito se prate kroz putem programskih i financijskih izvješća, kao i putem terenskih posjeta, a na taj način je utvrđeno 264 slučajeva povrata sredstava u državni proračun u iznosu od skoro 1,5 milijuna kuna.
Prilozi: