Obrazovanje i iskustvo dobro su uporište za prijavu na određeni posao. Za uspješno obavljanje posla, poželjno je i posjedovanje različitih vještina poput prezentacijskih, komunikacijskih i pregovaračkih vještina.

Prezentacijske vještine

Jasno i učinkovito prezentiranje različitih ali bitnih informacija ključna je vještina u poslovnom svijetu, te su dobre prezentacijske vještine potrebne u gotovo svakom području. Dobro razrađena i inspirirajuća prezentacija zahtijeva puno pripreme i truda. Kada je u pitanju javni nastup, mnogi ljudi osjećaju nelagodu i strah, ali početni strahovi mogu se smanjiti dobrom pripremom koja će postaviti temelje za izradu prezentacije. Vještinu prezentiranja teško je, ako ne i nemoguće naučiti iz knjige. Neki ljudi su jednostavno prirodno nadareni za prezentiranje, dok je za neke to veliki izazov.

Komunikacijske vještine

Komunikacijske vještine potrebne su nam kako bi mogli bolje i učinkovitije razumjeti sugovornike ili određene situacije. One nam pomažu prevladati različitosti i stvaraju uvjete za razne kreativne ideje ili rješavanje različitih problema. Učinkovita komunikacija znači da ste u mogućnosti izraziti svoje ideje i stavove jasno i pouzdano, krojeći svoj stil i promovirajući tečnu komunikaciju. Uspješna komunikacija uključuje dobre vještine komunikacije poput neverbalne komunikacije, pažljivog slušanja, sposobnosti kontrole kada ste pod stresom, prepoznavanje i razumijevanje osjećaja i potreba. Komunikacijske vještine su jedan od najvažnijih osnovnih vještina koje su nam potrebne u životu. Ljudska komunikacija je uistinu dosta kompleksna, te se odvija na više načina npr. govorom tijela, gestama ili dodirom.

Pregovaračke vještine

Sposobnost pregovaranja na visoko konkurentnom tržištu danas je jedna od najvažnijih grana. Pregovaranje je sastavni dio svakodnevnice menadžmenta. Danas pregovaračke vještine ne koriste samo menadžeri, već su one sastavni i vrlo bitan element za internu komunikaciju između zaposlenika. Da bi tim mogao uspješno i kvalitetno funkcionirati, menadžeri moraju posjedovati kvalitetne vještine pregovaranja kako bi posao i radni zadatci mogli neometano obavljati.

Kako poboljšati komunikacijske vještine, te prevladati prepreke u komunikaciji, kako ojačati prezentacijske i pregovaračke vještine?

U sklopu projekta „Budimo aktivni“  Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ provodi  radionicu „Izrazi se“. Upravo na ovoj radionici dobit će te odgovore na gore postavljena pitanja. Radionica će se provoditi u trajanju od dva dana na temu jačanja i povećanja komunikacijskih, prezentacijskih i pregovaračkih vještina. Ovim putem želimo mladim osobama s područja grada Knina i okolice predstaviti važnost pravodobnog i pravovaljanog informiranja. Samo informirani i osviješteni mladi mogu biti jamstvo i generator pozitivnih promjena u društvenoj zajednici. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija možete nam se obratiti na e-mail: info@mladi-eu.hr ili na broj telefona 022/212 834.