U okviru IPA projekta “Provođenje procjene projektnih prijedloga u sklopu IPA 2011 natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za civilno društvo temeljem ujednačenih kriterija za procjenu” izrađena je publikacija Procjena projektnih prijedloga dostavljenih u okviru EU natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava – Smjernice za procjenitelje. 

Izradu Smjernica koordinirao je Ured za udruge Vlade RH, u svojstvu korisnika ovoga projekta, dok je provoditelj projekta bila savjetodavna tvrtka TRANSTEC sa sjedištem u Belgiji.
Ciljevi ovoga projekta bili su osnaživanje uloge organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj i poboljšanje kvalitete procjene projektnih prijedloga za sektor civilnoga društva.
Ove Smjernice namijenjene su tijelima javne uprave koja izrađuju i objavljuju natječaje financirane EU sredstvima, svim procjeniteljima i članovima Odbora za procjenu projektnih prijedloga, kako bi se ukazalo na važnost definiranja i primjene ujednačenih kriterija za procjenu.
Ova publikacija predstavlja radni dokument koji će se mijenjati i dopunjavati prema budućim potrebama uključenih tijela.
Više o sadržaju publikacije možete pročitati na http://www.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=312
ured-za-udruge