Dvodnevna radionica pod nazivom „Izrada i priprema projekata za ESF te provedba projekata“ održala se 07. i 08. srpnja u prostoru Informacijskog centra Europe Direct u Šibeniku.

Na radionici su sudjelovali predstavnici udruga, ali i mladi koje je zanimalo kako mogu izraditi i pripremiti projekte kako bi ih aplicirali na Europski socijalni fond te kako će provesti projekte nakon odobrenja financijskih sredstava iz Europske unije.

Dvodnevnu radionicu je vodila Aleksandra Janjić, predstavnica Organizacije za građanske inicijative iz Drniša te predavačica na Otvorenom učilištu Algebra u Splitu

Svrha radionice je bila ojačati udruge sa područja gradova Šibenika i Drniša u apliciranju projekata.

Dvodnevnu radionicu je organizirala Udruga mladih „Mladi u EU“ u sklopu projekta „Razvojem VOLONTERSTVA do razvoja OCD-a“ kojeg provodi na području gradova Šibenika i Drniša. Cilj projekta je doprinijeti razvoju OCD-a na području Šibenika i Drniša. Ciljane skupine projekta su mladi, volonteri i predstavnici OCD-a koji rade s djecom i mladima.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda i Ureda Vlade RH za udruge.