Izgradnja okoliša, koji oblikuje čovjek, temelji se na pretpostavci postojanja „prosječne“ osobe. Međutim, standardna osoba ne postoji. Svaki pojedinac razlikuje se od standarda na ovaj ili onaj način: svojom dobi, visinom, širinom, težinom, brzinom, vidom, sluhom, snagom, mentalnim i tjelesnim sposobnostima itd. Slijedom navedenoga, sve što je sagrađeno za prosječne osobe, nije nužnu pristupačno svima. Vijeće Europe trenutno priprema nove smjernice pristupačnosti te bi taj novi pristup trebao jednako odgovarati potrebama svih. Svakome mora biti omogućen ulaz i uporaba bilo koje građevine, što je moguće samostalnije i prirodnije. Nužno je novo poimanje izgradnje i oblikovanja. Kriteriji koji određuju ono što je normalno, trebali bi biti prošireni kako bi se osiguralo da izgrađeni okoliš bude utemeljen na načelima općeg oblikovanja. Kako bi se osobe s invaliditetom mogle lakše „nositi“ sa preprekama svakodnevnog života i kako bi mogle svoje slobodno vrijeme provoditi na način na koji žele, nužna je prilagodba urbanog okruženja, planiranja gradova, pristup zgradama, stambenim i sportskim objektima, prijevozu, komunikacijama, kulturnim aktivnostima, te objektima namijenjenim provođenju slobodnog vremena. Ovo nažalost nisu jedine prepreke za osobe s invaliditetom. Nerijetko se susreću s nepostojanjem sanitarnoga čvora za osobe s invaliditetom, neprilagođenim nogostupima, pješačkim prijelazima i parkirnim mjestima, nedostatkom liftova i sl.

Za osobe s invaliditetom iznimno je važna socijalna mobilnost i povezivanje u partnerstvu s odgovarajućim međunarodnim i regionalnim organizacijama i civilnim društvom, posebice s organizacijama osoba s invaliditetom. U okviru međunarodne suradnje osobe s invaliditetom i njihove organizacije uključuju se u međunarodne programe razvoja potičući tako izgradnju vlastitog kapaciteta, uključujući razmjenu i međusobna dijeljenje informacija, iskustava, programa izobrazbe i najboljih primjera iz prakse.

Projektom „Zajedno smo bolji“ predviđeno je osiguravanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje nisu u mogućnosti obavljati čak i obične svakodnevne zadatke.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Lige protiv raka Grada Drniša.