Projekt „Siguran korak“ u organizaciji Udruženja za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba provodi se više od godine dana, a planirani završetak je u ožujku 2021. godine. Od samog početka projekta uključeno je 12 osoba s invaliditetom, a zaposlen je 1 videći pratitelj pa je ponekad izazovno odgovoriti na potrebe svih korisnika, posebno ukoliko korisnici zatraže pratnju isti dan u isto vrijeme.

Takve situacije se rješavaju dogovorom između pratitelja i korisnika, a prednost se daje onom korisniku koji ima veću ili „hitniju“ potrebu za pratnjom. Novi izazov je svakako pružanje usluge videće pratnje u vrijeme pandemije koronavirusa, budući da bi se svaki osobni kontakt trebao svesti na minimum i da bi se trebale poštovati mjere socijalne distance.

Unatoč svemu, zasad nije bilo većih problema u pružanju usluge. Svi korisnici, kao i sama Udruga, svjesni su situacije i činjenice da se svi moramo ponašati odgovorno prema sebi i drugima.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost udruženja za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba.

UUOSSOLenta