Osobe s invaliditetom ostvaruju pravo na besplatan prijevoz na državnim trajektnim linijama, a pravo se odnosi i na pratnju te osobno vozilo.

Zahtjev za izdavanje iskaznice  može se podnijeti pri Agenciji za obalni linijski pomorski promet od 17. svibnja 2021. godine, te se može poslati poštom na adresu : Agencija za obalni linijski pomorski promet, PP 8, 10 002 Zagreb.

Zahtjev za Iskaznicu za osobe s invaliditetom korisnici također mogu podnijeti putem platforme e-Građani, odabirom usluge u katalogu usluga, područje Obitelj i život. Time je osobama s invaliditetom omogućeno ostvarivanje prava na besplatan prijevoz na državnim trajektnim linijama bez potrebe fizičkog slanja zahtjeva.

Za podnošenje zahtjeva putem platforme e-Građani potrebna je vjerodajnica značajne ili visoke razine sigurnosti. Ako je od izdavanja osobne iskaznice podnositelja prošlo više od pet godina, zahtjevu je potrebno priložiti fotografiju, dok je uplatu moguće izvršiti putem sustava e-pristojba.

O svim promjenama u zahtjevu korisnik će dobiti obavijest u svoj korisnički pretinac, a iskaznica će biti dostavljena na adresu prebivališta u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Pravo na besplatan prijevoz na državnim trajektnim linijama s obvezom javne usluge ostvaruju sljedeće kategorije korisnika:

  • Osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80% ili više,
  • Hrvatski ratni vojni invalidi sa 100%-tnim oštećenjem,
  • Osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100%,
  • Gluhoslijepe osobe sa 100 %-tnim tjelesnim oštećenjem,
  • Osobe s invaliditetom s utvrđenim III. i IV. Stupnjem funkcionalnog oštećenja,
  • Djeca s teškoćama u razvoju s utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja.

Besplatan prijevoz za navedene kategorije odnosi se na korisnika, pratnju i osobno vozil

Pravo na besplatan prijevoz ostvaruju i djeca s teškoćama u razvoju s utvrđenim I. i II. stupnjem funkcionalnog oštećenja koja imaju prebivalište na otoku te njihova pratnja

Članak je objavljen u sklopu provedbe trogodišnjeg programa „Osmijeh za sve“ kojeg provodi Udruga mladih „Mladi u EU“ u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave Gradom Šibenikom. Program je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.