U sklopu projekta: „TOČKA-Info centar za mlade“, Udruga mladih „Mladi i EU“ organizirala je  javnu raspravu na temu „Informiranje mladih i njihova prava“. Rasprava se održala u prostorijama Europa Direct-a u Šibeniku, 20.08.2015., s početkom u 18 sati.

Javna rasprava imala je za cilj potaknuti mlade osobe na aktivno i participativno sudjelovanje u zajednici, te je pokazala kako su mladi itekako svjesni da punopravni članovi društva mogu postati jedino ukoliko su primjereno informirani i ako poznaju vlastita prava.