Uloga informiranosti mladih u doba preopterećenosti informacija i dezinformacija sve je važnija. S obzirom na to, bitno je podržavati pravo mladih na pristupanje kvalitetnom informiranju kao i  njihovu autonomiju i aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu. Rad s mladima kroz informiranje i savjetovanje usmjerava ih kako pravilno doći do točnih informacija i upotrijebiti ih na najbolji mogući način, tj. na njihovoj osnovi donijeti vlastite odluke. Centri za informiranje mladih i udruge  pomažu mladima u tom nastojanju, odgovarajući na njihova pitanja i nedoumice.

Informiranost je jedan od najmoćnijih ljudskih prava i alata jer omogućava pristup svim ostalim pravima. Kada su mladi u pitanju, to pravo je ključno s obzirom što informiranjem oni postaju aktivni građani društva. Mladima se treba zajamčiti pravo na totalno i kvalitetno informiranje koje će im pomoći u donošenju životnih odluka te promovirati njihovu autonomiju i sposobnost kritičkog razmišljanja.

Ciljevi informiranja i savjetovanja mladih su različiti. Jedan od bitnijih ciljeva je omogućavati veći pristup informiranja za osiguranje neovisnosti. Bitno ih je ispratiti u najosjetljivijem putu prema odrasloj dobi, budući da je taj period najturbulentniji, prolazan i izazovan. Ustvari je to razdoblje u kojem se očekuje od mladih da donesu bezbrojne važne i presudne odluke koje će utjecati i oblikovati njihovu budućnost. Kako bi došli do važnih zaključka na ispravan način, oni se moraju oslanjati na nepristrane informacije i razvijati svoja vlastita uvjerenja, stavove i vjerovanja.

Pristupanje novim informacijama u doba novih tehnologija, medija i društvenih mreža jednostavno je, ali istovremeno rizičnije s obzirom na kvalitetu i pouzdanost izvora. Sve je veća tendencija vlastitom kreiranju medijskih sadržaja koji u većini slučajeva nisu kontrolirani ni provjereni. Kako bi mladi postali svjesni i aktivni građani društvene zajednice, važno je da se na ovaj sadržaj kritički osvrću, ocjenjujući kvalitetu, pouzdanost, strategiju i interes onih koji proizvode informacije. U ovom pogledu novi je cilj rada informiranja i savjetovanja mladih, educirati ih u medijskom i informacijskom opismenjavanju.

Informativne usluge za mlade potrebne su više nego ikada. Radnici i organizacije koje rade s mladima pokazuju nevjerojatnu kreativnost i snagu u dopiranju do mladih s novim i inovativnim metodama. Očuvanje ljudske vrijednosti podrazumijeva jačanje kritičkog mišljenja i osiguravanje svim mladim ljudima pristup nepristranim, razumljivim i pouzdanim informacijama i izvorima.

Dana 26.05.2022. godine održati će se aktivnost Žive knjižnice „Informiranost – snaga novog doba“ u Srednjoj strukovnoj školi Kralja Zvonimira u Kninu, sa ciljem promocije važnosti pravovaljane informiranosti mladih (usmjeravanje mladih na nova područja). Na aktivnosti obradit će se teme kao što su: opće informiranje i savjetovanje mladih, info centri i njihovo značenje, koja su područja informiranja u skladu s Nacionalnim programom djelovanja za mlade, Eurodesk, strukturirani dijalog, načela koja jamče mladima pravo na informaciju, rad savjeta za mlade, medijska pismenost i ostale relevantne teme za mlade.

Kako bi dobili odgovore na  pitanja, produbili vlastita znanja i dobili potrebne informacije uvijek nam se možete obratiti u  info uredu u Kninu te putem e-maila: info@mladi-eu.hr ili na broj telefona 022/212 834.

U sklopu projekta „Budimo aktivni“ želimo mladim osobama s područja grada Knina i okolice predstaviti važnost pravodobnog i pravovaljanog informiranja. Samo informirani i osviješteni mladi mogu biti jamstvo i generator pozitivnih promjena u društvenoj zajednici. Projekt „Budimo aktivni“ provodi Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.