Schengenski informacijski sustav (SIS) je opsežna računalna baza podataka:

 1. podupire kontrolu vanjskih granica i suradnju u izvršavanju zakona između schengenskih zemalja;
 1. nastala je 1995. i nakon toga se proširila, zadnji put 2018. zbog novih migracijskih i sigurnosnih izazova;
 2. sadržava podatke o:
  • osumnjičenicima za kaznena djela;
  • pojedincima koji možda nemaju pravo ulaska ili boravka u EU-u;
  • nestalim osobama;
  • ukradenoj, protupravno prisvojenoj ili izgubljenoj imovini;
 3. njime se koriste nacionalna tijela odgovorna za:
  • granični nadzor;
  • policijske i carinske provjere;
  • javno gonjenje u kaznenom postupku i sudske istrage prije optužbe;
  • izdavanje viza i dozvola boravka;
 4. pristupiti joj može Agencija Europske unije za izvršavanja zakonodavstva (Europol) i Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) te Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex).

Vizni informacijski sustav (VIS)

Zemlje koje se prijave za punopravno pridruživanje schengenskom području moraju ispunjavati određene uvjete i moraju biti u mogućnosti:

 • kontrolirati svoje vanjske granice i izdavati jedinstvene schengenske vize;
 • surađivati s drugim nacionalnim agencijama za provedbu zakona radi jamčenja visokog stupnja sigurnosti;
 • primjenjivati zajednički niz schengenskih pravila (poznatih kao schengenska pravna stečevina), kao što su kontrola kopnenih, morskih i zračnih granica, izdavati vize, podržavati policijsku suradnju i štititi osobne podatke;
 • služiti se schengenskim informacijskim sustavom (SIS).