U sklopu projekta „TOČKA- Info centar za mlade“ Udruga mladih „Mladi u EU“ dana 18.11.2014. u vremenu od 11:00- 12:30 sati postavila je info pult na glavnom gradskom trgu u Kninu. Pult je postavljen u cilju informiranja mladih ljudi o otvaranju prvog službenog info centra za mlade na području Šibensko- kninske županije.

Info pult je organiziran u suradnji s partnerom na navedenom projektu, Udrugom osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“ iz Knina.
Cilj lokalnog info centra za mlade je mladima na njima zanimljiv način pružiti informacije, edukacije i savjetodavne usluge koje su im potrebne. Info centar će kroz svoje uredovno vrijeme provoditi usluge informiranja i savjetovanja mladih u područjima; kultura mladih i slobodno vrijeme, zapošljavanje i poduzetništvo, mobilnost, informiranje i savjetovanje, garancija za mlade, informiranje i savjetovanje mladih sa invaliditetom.
Na info pultu dijelili smo brošure u boji koje sadržavaju informacije o info centru te smo informirali mlade o važnosti njihove informiranosti, educiranosti i uključenosti u društvo.