Nezaposleni i zainteresirani za nove tehnologije?

Potpore za samozapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju HZZ-a. Ova je mjera namijenjena poticanju samozapošljavanja u području ZELENIH I DIGITALNIH DJELATNOSTI. Iznosi potpore su veći u odnosu na “obično” samozapošljavanje i iznose do 150.000,00 kn ovisno o djelatnosti, a sukladno razvrstavanju po NKD-u.

TRAJANJE MJERE: 24 mjeseca

HZZ logo

FINANCIRANJE MJERE:

Potpora za samozapošljavanje u zelenim i digitalnim djelatnostima može se dodijeliti za dvije skupine korisnika prema pripadajućim djelatnostima razvrstanim po NKD-u.

1. Skupina – do 150.000,00 kn:

 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

 

2. Skupina – do 110.000,00 kn:

 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) Prijevoz i skladištenje
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • (J) Informacije i komunikacije
 • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • (P) Obrazovanje
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

NAPOMENA:

Poslodavac je dužan 20.000,00 kn od ukupnog iznosa potpore utrošiti na aktivnosti / kupnju opreme koje doprinose zeleno / digitalnoj tranziciji uz detaljno obrazloženje u poslovnom planu, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom (zadnja dvije stavke pojmovnika) i kriterijima za utvrđivanje zelenih djelatnosti.

Ostali uvjeti su identični kao kod “običnog” samozapošljavanja.

Sam postupak podnošenja zahtjeva možete promaći u našem članku.

Ako imate dobru poslovnu ideju (digitalni i/ili zelenu) pravi je trenutak da iskoristite Mjeru samozapošljavanja HZZ-a.

Želimo Vam puno sreće 🙂

Korištene informacije sa mrežnih stranica HZZ-a gdje možete pronaći i detaljnije informacije.

Ako budete imali bilo kakvih nedoumica, pitanja ili trebali savjet i pomoć obratite nam se na neki od naših kontakta:

Za savjetovanje i informiranje na raspolaganju su nam digitalni komunikacijski kanali, a možemo dogovoriti i savjetovanje i informiranje u prostorijama Ekološke udruge “Krka” Knin ovisno o vašim preferencijama i epidemiološkoj situaciji u kojoj se svi nalazimo. Zahvaljujući usluzi “Info@taxi” možemo i mi do Vas.

Sve aktivnosti provode se u skladu sa epidemiološkim preporukama vezanim uz epidemiju virusa SARS-CoV-2.

Cilj aktivnosti je osnaživanje nezaposlenih, njihova priprema za tržište rada i povećanje njihove zapošljivosti. Projekt “Ekološko-informativni centar” provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge “Krka” Knin.