U sklopu projekta „Mislimo na njih“ čiji je nositelj Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik, 07. veljače 2019. godine održan je Okrugli stol. Održan je u Šibeniku, s početkom u 10:00 sati u prostorijama CISOK – a (Stjepana Radića 54), svrha Okruglog stola bila je poticanje lokalnih organizacija civilnog društva na provedbu sličnih projekata i pružanja usluga pomoći starijim osobama, iznošenje informacija o projektu te podjela stečenih iskustava i primjeri dobre prakse. Projekt „Mislimo na njih“ Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik provodi u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Šibenik i Centrom za socijalnu skrb Šibenik.

Više o projektu možete saznati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa ili putem njihove web stranice.

 

Mislimo na njih