Prije godinu dana, 27. rujna 2018. godine,  Konjički klub Kolan – udruga za aktivnosti i terapiju pomoću konja potpisala je ugovor o provedbi projekta Na leđima konja ( šifra UP.02.1.1.08.0021) na području Šibensko – kninske županije.

Ciljna skupina ovog projekta su osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju s područja Županije.

Cilj navedenog projekta je uključiti 20 korisnika ciljane skupine, kako bi  povećali njihovu socijalnu uključenost kroz sudjelovanje u besplatnim športskim sadržajima. Sudjelovanjem u aktivnostima projekta korisnici usluga će unapređivati koordinaciju svojih pokreta, stjecati fleksibilnost i elastičnost, jačati snagu svih grupa mišića, učiti slušati i pratiti trenera, dobiti radne navike, samopoštovanje, sigurnost i vjeru u sebe, razvijati socijalnu interakciju sa drugima, težiti u ostvarivanju postavljenih zadataka, napredovati u elementarnoj spretnosti i vještinama, jačati otpornost svojeg tijela i naučiti zdravije živjeti.

Do sada je u projekt uključeno 12 korisnika, te su uključena 3 volontera koji su do sada odradili preko 250 volonterskih sati. Klub održava aktivnosti jahanja minimalno jednom tjedno, te planiraju uskoro održati i prvo natjcanje u jahanju s prilagođenim kategorijama sugladno mogućnostima korisnika.

Proteklu godinu također je nabavkom službenog vozila koju je sufinancirala Europska unija osiguran prijevoz za korisnike športskog programa. Izrađen je plan i program športskih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju, proveden je jedan info pult u sklopu info kampanje “Šport za sve” u svrhu promoviranja pružanja športskog programa projekta i važnosti športa općenito.

Postavljanjem bloka za pojahivanje proveden je također i manji infrastrukturalni zahvat za osiguranje pristupačnosti športskih aktivnosti osobama s invaliditetom.

Projektom je cilj omogućiti jačanje kapaciteta stručnjaka kroz sudjelovanje na edukacijama, kako bi glavna aktivnost projekta pružila što kvalitetniji športsko-rekreativni i razvojno-kreativni program koji će krajnjim korisnicima kroz kvalitetno ispunjavanje slobodnog vremena pružiti pozitivan učinak.

Partneri  u projektu su Grad Šibenik i Centar za odgoj i obrazovanje „Šubićevac“.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.497.114,00 HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (85 %): 1.272.546,90 HRK

Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci, od 27. rujna 2018. do 26. rujna 2021.

Projekt se provodi u suradnji sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Za više informacija o projektu, možete kontaktirati predsjednicu udruge Suzanu Živković na broj 098/936-0304, ili putem maila na farmahappyhorse@gmail.com.

kolan clanci